CURRICULUM VITAE

 

 

CIVIL STAND
Født i Norge i 1950 og har boet i Danmark siden 1979
Jeg var gift i 24 år til min kone døde af kræft i hjernen den 14.12.2003.
Jeg har to voksen børn

UDDANNELSE OG ANSÆTTELSESFORHOLD

1967-1970
Studentereksamen i Skien, Norge

1976-1979
Arbejdede på behandlingshjem for adfærdsvanskelige børn.

Arbejdede på psykiatriske afdelinger.

Et halvt års praktik ved børne rådgivningscenter.

Gennemgik psykologisk egen behandling som led i uddannelsen.

1979
Cand.psyk. ved Universitetet i Oslo.

1979-1980
Godkendt som psykolog i Danmark.
Arbejdede ved Bispebjerg Hospital, akut psykiatrisk modtagelse
Psykolog volontør ved Rigs hospitalets børnepsykiatriske afdeling.

1980-1986
Ansat som klinisk psykolog ved Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning i Esbjerg. Afsluttede 2-årig klinisk efteruddannelse.

1986-1990
Ansat som klinisk psykolog/psykologisk konsulent ved social- og sundhedsforvaltningen i Randers kommune.

1990
Autoriseret af Dansk Psykolog Forening.
Medlem af IDEAS Intervention gruppen.
Timelærer ved Danmarks Lærerhøjskole i Århus, efteruddannelse for pædagoger (årskursus).
Ansat som klinisk psykolog ved Ambulatoriet i Rantzausgade, et af København kommunes ambulatorier for stofmisbrugere.
Deltager i Mastersons systematiske supervisions- og efteruddannelsesprogram inden for en psykodynamisk referenceramme.

1994
Autoriseret psykolog.

1995
Tildelt specialistkompetence i psykoterapi.

1997
Godkendt supervisor til efteruddannelse i psykoterapi

1998
Ansat som behandlingskoordinator, psykolog ved "Projekt Menneske", København

2000
Leder ved døgninsitutionen ”Strandgården” i Fakse Ladeplads

2002
Psykolog og kvalitetssikringer ved ”Rådgivningscenter Indre”, Københavns Kommune. Dette er simpelthen drømmejobbet for mig – arbejde med faglig udvikling i samarbejde med ledelsen og personalet – det er sjovt, samtidigt som jeg i begrænset omfang har klientkontakt.
Kommentar: Nogle underer sig over at jeg valgte at gå ”et skridt ned” fra at være leder til at være medarbejder – det skyldes simpelthen at det der interesserer mig er det faglige, og ikke det personaleadministrative, økonomiske og overordnede. Men det er rart at prøve det ledelsesmæssige ansvar i 1½ år – så ved jeg at det ikke er det jeg vil.

PUBLIKATIONER                                                                   (til top)

1979
Boganmeldelse i Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Gerard Egan: The skilled helper: A model for systematic helping and interpersonal relating.

Brev til The American Journal of Psychiatry vedrørende kritik af artikel. Jonathan Kane et al. Acupuncture treatment of schizophrenia: Report on three cases.

1980
Børven, H. Evaluering av klinisk psykologisk arbejde: Begreper og kriterier belyst ved artikler fra Tidsskrift for Norsk Psykologforening. Tidsskrift for Norsk Psykologforening, 1980, 17, 18-26.

1982
Børven, H
. Modeller for klinisk psykologisk arbejde i folkeskolen. Dansk Psykolog Nyt, 1982, 36, 140-143.

Børven, H. Vurdering af 1 års arbejde som klinisk psykolog i folkeskolen. Dansk Psykolog Nyt, 1982, 36, 182-188.

1996
Børven, H. Klienten siger mord-hvad siger du? Artikel i Dansk Psykolognyt, 1996, 50(10), 3-5.

Børven, H. Psykolognyt - svar på diverse læserbreve iforbindelse med ovenstående artikel.

1998
Børven, H. Kognitiv adfærdsterapi med aktive heroinmisbrugere: Reduktion af misbrug og kriminalitet. Nordisk Psykologi, 50(3),230-235.

UNDERVISNING, FOREDRAG, KURSER, SUPERVISION, M.V.:
(til top)

1976-79
Undervisningsassistent ved Universitetet i Oslo (se udtalelse).

1980-90
Jeg har løbende superviseret socialrådgivere, pædagoger, lærere, forældre, m.v.

1982
Konflikter - forebyggelse og løsning. Foredrag ved pædagogisk weekend i forbindelse med observationsundervisningsklinik. 27.2.

1983
Adfærdsterapi. Undervisning af fysioterapeuter ved Psykiatrisk afdeling, Spangsbjerg hospital. 7.3.

Seminar på årsmøde for kristne pædagoger. April. Socialt truede børn. Foredrag ved Esbjerg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium. 16.9.

1984
Orientering om skolepsykologisk rådgivning. Undervisning ved Esbjerg Børnehave- og fritidspædagogseminarium. 3.10.

Samspilsramte børn. Undervisning af studerende fra Esbjerg Børnehave- og Fritidspædagogseminarium. 19.9.

Kriseterapi. Undervisningsrække ved Ribe amts sygeplejeskole. Juni.

Psykologi. Undervisningsrække ved Ribe amts sygeplejeskole. Foråret 1984.

1985
Fra skolepsykologens arbejdsmark. Foredrag ved årsmøde for De kristne Friskoler i Sønderjylland. 23.2.

Færdigsuperviseret klinisk psykolog i dennes efteruddannelse.

1987
Konflikter og samarbejde. Undervisning af hjemmehjælpere ved Randers kommunes undervisningscenter. 9.3.-13.3.

1988
Planlægning og tilrettelæggelse af det daglige arbejde. Indføring i en systematisk metodisk tankegang og et planlægningssystem. Kursusdag for støttepædagogkorpset ved Randers kommune. 3.3.

1989
Aktiv lytning. undervisning af støttepædagoggruppen ved Randers kommune. 16.11.

Opdage og specificere problemer for at afklare behov for hjælp, samt knytte behov og hjælp sammen. Undervisning af hjemmehjælpere ved Randers kommunes undervisningscenter. Undervisning af hjemmehjælpere ved Randers kommunes undervisningscenter. 12.3.

Krisebehandling: Praktiske eksempler og teori. Kursus for hjemmehjælpere ved Randers kommune. 13.3.

Personaleudvikling: Pædagogik og behandling. Kursusdag for medarbejderne ved Ungdomscenteret i Randers. 10.8.

1991
Om parterapi med stofmisbrugere. Kursusdag ved Flinterupgård behandlingssted. 10.5.

1992
Kommunikation og problemløsning: Internt personalekursus ved Ambulatoriet i Rantzausgade 05.10.

1992
Psykisk arbejdsmiljø: Intern spørgeskemaundersøgelse ved Ambulatoriet i Rantzausgade. November.

1994
"Personalesamarbejde i behandling af stofmisbrugere." Kursusdag ved Flinterupgård. Behandlingsinstiution under København kommune. 13.06.94.

1995
"Stofmisbrug". Undervisning ialt 24 timer ved Vanløse socialpædagogseminarium, København. August - oktober 1995.

1996
Indlæg i Foreningen for kristne psykologer: "Hvordan arbejde som kristen psykolog i et ekstremt sekulariseret miljø og have hele sin person med". København 5.6.96.

"Optimisme og positive forventninger i narkobehandling." Fyraftensmøde ved København kommunes kursuscenter. 28.08.96.

"Handleplanen som middel til styring af behandling og faglig udvikling." Instruktør ved heldagskursus arrangeret ved Distriktscenter Indre, 13.9.96.

Præsentation af projekt ved "Center for rusmiddelforskning": "Ambulant behandling af stofmisbrugere: Reduktion af sidemisbrug og kriminalitet og forbedring af oplevet livskvalitet". 28.10.96.

1997
Seminar ved Årsmøde for Dansk Psykologforening 1997. "Ambulant behandling af stofmisbruger: Reduktion af sidemisbrug, kriminalitet og forøget livskvalitet." Odense, Radisson SAS, 10.4.97

"Giv din partner en gave: Inspirationskursus for ægtepar". To weekender for ægtepar ved Karlslunde Strandkirke. 23-24.5 og 13.-14.6. 1997.

"Psykologi - almen orintering om psykologiens grundprincipper. Frederiksbergcenteret, 10.10.97. Undervisning i Frederiksbergcenterets uddannelse til "Dansk addiction counselor".

"Mennesker med misbrugsproblemer. Hvad vil de med deres liv? Hvordan støtte afklaring og handlekraft". Undervisning i Frederiksbergcenterets uddannelse til "Dansk addiction counselor". Frederiksbergcenteret, 24.10.97.

"Kriser som mulighed for udvikling: Hvordan kan vi tænke og handle i krisesituationer? Frederiksbergcenteret 31.10.97. Undervisning i Frederiksbergcenterets uddannelse til "Dansk addiction counselor".

Præsentation af projektet "Reduktion af sidemisbrug, kriminalitet og styrkelse af oplevet livskvalitet" for lederne i København kommunes narkobehandlingssystem. København kommune, 4. November 1997.

1998
"Misbrugsbehandling - teori og praksis." Kursus i Dansk Psykologforenings efteruddannelsesprogram for psykologer. Dansk Psykologforening, København, 27.2.98 kl. 9.00-17.00.

"Selvbevidsthed og grænser". Foredrag for foreningen: "Familier på vej"ved Korsør Pinsekirke, 28.2.98.

"Hvordan udvikler vi et spændende samliv?" Foredrag for foreningen "Familier på vej", Korsør Pinsekirke, 28. 3.98.

"Forebygge tilbagefald og styrke selvtillid: Grundlæggende kognitiv teori og vigtigste arbejdsredskaber." Foredrag ved Bjæverskov behandlingsinstitution, KFUMs sociale arbejde, 2.6.98.

Weekendkursus for pårørende. Afholdelse af kurser for pårørende af stofmisbrugere. Strandgården, Fakse Ladeplads. 

1999
Udvikling det sidste halvår af 1999". 10. og 11. juni 1999. Initiativtager til, tilrettelægger af, oplægsholder og leder af udviklingsdage i Projekt Menneske. København.

Introduktion til rådgivning . Kursus for foreningen Familier på vej , Sommersted Ungdomsskole, 24.-31. juli 1999. 20 deltagere med forskellig bag­grund. Tilsammen 22 timers undervisning.

Weekendkursus for pårørende. Afholdelse af weekend-kurser for pårørende af stofmisbrugere. Strandgården, Fakse Ladeplads. 

2000
Afholdelse af en række kurser for Projekt Menneskes samarbejdsparter vedrørende ”Målstyring af behandling”. ”Brug af handleplaner”, ” Behandling af misbrugere med Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD)”.

Undervisning på Frederiksbergcentret.: Ialt 12 timer i uddannelsen af Addiction counselors.

 Weekendkursus for pårørende. Afholdelse af weekend-kurser for pårørende af stofmisbrugere. Strandgården,  Fakse Ladeplads

2001 
Afholdelse af en række kurser for Projekt Menneskes samarbejdsparter vedrørende ”Målstyring af behandling”. ”Brug af handleplaner”, ” Behandling af misbrugere med Post Traumatisk Stress Disorder (PTSD)”.

Undervisning på Frederiksbergcentret.: Ialt 12 timer i uddannelsen af Addiction counselors.

Weekendkursus for pårørende. Afholdelse af weekend-kurser for pårørende af stofmisbrugere. Strandgården,  Fakse Ladeplads

 Rådgivningskursus i Citykirken i København, I alt 10 timer.

09.12.2008

Der har været hektisk faglig aktivitet siden 2001  blandt andet med deltagelse i bestyrelsen for Dansk Psykolog Forenings faglige selskab for misbrugspsykolog. – Håber at lægge disse aktiviteter/undervisning/kurser med videre ind på mit corriculum vitea senere

2006-2007

Assessment kursus for psykologer indenfor misbrugsområdet 2006-2007
Over 10 hele dage i perioden november 2006-april 2007. En Gennemgang af kliniske undersøgelsesmetoder, etik, neuropsykologiske og personlighedspsykologiske prøver, differentildiagnostik, tilbagemelding til klienter og samarbjedsparter

 

2008

Dansk Psykolog ForeningSelskab for misbrugsbehandling - Klinisk seminar 2008:
11.9.-12.9.2008. Odense Danhostel, Kragsbjerggaard, Kragsbjergvej 121, 5230 Odense

 

 

KURSER                                                                                      til top

1983
Sprog og motorik. Ved Sten Larsen. Anvendt neuropsykologi, 9.2.

Kursus i anvendt neuropsykologi. Ved Paul Parlenvi. Kursus for de skolepsykologiske kontorer i Ribe amt. 25.3.-26.3.

Gruppetræning af børn og unge med sociale vanskeligheder. Ved Mary Jackson, Ph.D. 9.9.-11.9.

Adfærdsmodifikation: et praktisk grundkursus. Ved Preben Wagner og Mogens Bundgaard. 29.9.-2.10.

1984
Undersøgelse, beskrivelse og vejledning omkring småbørn i deres hjemmemiljø eller daginstitution. Ved Anegen Trillingsgaard, Marianne Hedelund, John Rasmussen. Dansk Psykologforenings kursus. 26.9.-28.9.

1985
Oplevelsesorienteret psykoterapi for psykologer i gestaltpsykologisk referenceramme. Personlig vækst og træning. Ved overlæge Ib Neubauer og psykolog Kirsten Øster. 36 timer i perioden august-december.

1987
Psykoanalytisk orienteret korttidsterapi. Ved Sifnos. Københavns Universitet.

1988
Psykiske, familiemæssige og sociale konsekvenser af hjerneskader. Kursus ved Universitetet i København. 24.3.-25.3.

Personlig tidsplanlægning. Ved Lindy Nielsen. Personalekursus ved Randers kommune. 30.8.

Psykologi (transaktionsanalyse). Ved Annette Ilfeldt. Personalekursus ved Randers kommune. 28.11.

1991
Klientrelation i stofmisbrugerbehandling. Kursus i Dansk Psykologforening. 8.8.

Deltagelse i kursus/workshop i systemisk terapi med Peter Lang: Advanced Systemic-Constructivistic Therapy. DISPUK, 5.-7. december 1991.

1992
Mandlig prostitution - usynlighed! Faglig og Politisk Høring. Arrangeret af Daphne, Fonden til virke mod mandlig prostitution og Sociallægeinstitutionen i København. 07.04. Situationsbestemt ledelse: Jobmodenhed og lederstil. Solgården. Internt kursus i Københavns kommune 23.04.

Tværfagligt samarbejde - kommunikation: Kursus for behandlingsinstitutionens medarbejdere. Kursus for narkobehandlere i Københavns kommune. Solgården, 25.5 - 26.5.

Psykoterapi af personlighedsforstyrrelser ved Ralph Klein. Bispebjerg Hospital, København. 31.08 - 01.09.

Prostitutionsforebyggelse. Kursus ved cand.psych. Janne Bjørnholk og konsulent Tulle Koefoed. Uddannelsesafsnittet, Personaleskolen, Baldersgade, København. 4.9.1992

Aggressions- og voldsforebyggelse. Kursus ved cand.psych Leif Leonhardt. Uddannelsesafsnittet, personaleskolen. Nærumgård kursuscenter. 20.09. - 23.09. 1992

1995
Studieophold i Oslo. 6.- 20. september 1995. Med efterfølgende rapport og tilbagemelding til det københavnske narkobehandlingssystem.

Dansk Depressionssympoium - efteråret 1995: "Edidemiologiske aspekter ved depression, depression hos ældre - hvordan tackles behandlingsresistens og behandling af angsttilstande.

Associate professor of psychiatry M.D. Mark A. Pollack, Clinical Research Physician Jean N. Beuzen, Professor Cornelius Katona, professor Norman Sartorius, professor Donald Eccleston. Auditorium II, Rigshospitalet

7/11-95 kl. 8.00 - 14.30. "Basiskursus for tillidsrepræsentanter." Dansk Psykolog Forening: Liselund, Slagelse 13.-15. november 1995.

1996
"Familieterapi: Kursus i systemisk familieterapi." Internt personalekursus. Ved cand.psych. John Falkenberg, 13.-15. september 1996

"Rusmiddelforskningsseminar på Kolkærgård-1996." Arrangeret af Center for Rusmiddelforskning. 7. - 9. oktober 1996.

"Voldsforebyggelse." Internt kursus. Distriktscenter Indre, Kursusinstrukter cand.psych. Flemming Kærbøl, 12-13. oktober 1996

"Psykologisk intervention i forbindelse med selvmordshandlinger.". Ved cand. psych. Kirsten Drejer. Center for Forebyggelse af Selvmord, København, 21. - 22. oktober 1996.

"Akademikernes Centralorganisation: Fælles basiskursus for tillidsrepræsentanter." Kystgården, Nyborg. 30.10 -01.11.96.

1997
"Voldsforebyggelse ." Internt kursus, Distriktscenter Indre Kursusinstruktør, cand.psych. Flemming Kærbøl 10. marts 1997

"Kognitiv terapi ved misbrugsproblemer". Cory Frank Newman, Ph.D. Selskabet for Adfærds- og Kognitiv Terapi Center for Cognitive Therapy, University of Pennesylvania. Rigshospitalet i København. 21.-22. November 1997

1998
"Workshop med Albert Ellis". Selskabet for Adfærds- og Kognitiv Terapi Rigshospitalet i København 17. Januar 1998

"Behandling af OCD med Poul Slakovskis" En dages workshop. Selskabet for Adfærds- og Kognitiv Terapi, Rigshospitalet, 24.10.98.

1999
One day workshop in dialectical  behavior therapy - Linehan Training Group.
Rigshospitalet 7.5.99.

Fund-raising . Frederiksberg kommune: Personale Uddannelses Centret. Frederiksberg, 31.5.99.

”Livsdrømmen, paradisdrømmen og krisen-kursus  i sorg og krisebehandling ” Socialrådgiver Marianne  Davidsen-Nielsen. Heldagskurus, 25.06.1999.

 ”Kognitiv terapi- med personlighedsforstyrrelser”. Kursus ved S.A.K.T. 20.08.99 Rigshospitalet ved Ph.D. Cory Newman.

Inspirationsdage og undervisning af CeiS-Rom - italiensk behandling af stofmisbrugere. Undervisere: Andrea Pilloni og Fabio Bultrini  København, 14.-16. September 1999.

”Hvad er god behandling?” Heldagskursus med Cand. Psych Mads Uffe Pedersen, 9.12. 

2000   
Løbende supervision på psykologfunktion -og organistionsrelationer  ved cand.psych. Bo Halberg

 ”Udveksling og nyorientering - kvalitetssikring i behandling”.  Studiebesøg ved Bergensklinikkerne i Bergen, Norge. 9.-16. 5.

2001
Løbende supervision ved cand. Psych. Ulla Wattar.

”Fra individ til gruppe”. To dages kursus ved Cand.psych. Ken Heap. 25.-26. 

Working with images  and memories in cognitive  for trauma”. Ph.D. Ann Hackman. Heldagskurus 03.03.2001. Klinik for kognitiv terapi.  

”Hvad er god behandling” Foredrag ved socialoverlæge Peter Ege, Københavns Kommune. 22.8.      

„Kognitiv behandling af depression”. Ved 1. reservelæge Karen Svendsen. 19.09.2001 Heldagskursus.

 ”Mindfulness-baseret kognitiv terapi”.  Underviser: Professor Mark Williams, University of Wales11.10.2001.  Heldagskursus.

2002
Cognitive Behaviour Therapy in the treatment of psychotic disorders”. Professor Nicholas Tarrier, University of Manchester, København 19.01.2002. Heldagskursus.

"Forskning i egen praksis.".
Leangkollseminar i "Foreningen for leger og psykologer i misbruksfeltet"
Oslo, 9.-10.3.

"Psykologer i behandlingen af stofmisbrugere: Hvad er vigtige fokuspunkter?"
Cand psych. Ph.D. Mads Uffe Pedersen, leder af Center for Rusmiddelforskning, Århus Universitet.
25.11.2002

”Samarbejde og teamwork”
Forvaltnlingshøjskolen 11. og 12. november 2002

”Prioritering og planlægning: Personlig udvikling og stresshåndtering”
Forvaltningshøjskolen, København, 11. og 12. december 2002

2003
"Startkurus i SAS Systemet".
SAS Institute A/S, Købmagergade 7-9, 1150 København K.
2.-4. april 2003
 

ANDRE  OPGAVER                                                                   (til top)

1983-84
Klasseterapi i samarbejde med lærere og forældre.

1988-89
Fast medlem i kommunens SSP-kontaktudvalg. Medlem i arbejdsgruppe og medarrangør af to konferencer vedrørende kriminalitetsforebyggende arbejde i lokalområdet.

1989
Længerevarende samarbejde med en børnehave - vi udviklede en anvendelig udviklingsskala, som nu bruges i børnehaven.

1991
Startede "Indslusningsgruppen". En gruppe for nyindskrevne klienter i Distriktscenter Indre. Gruppen er nu del af behandlingstilbudet.

1992
Forbereder en doktorgrad (Ph.D) med arbejdstitel: "Frafald i behandling af stofmisbrugere: Individuelle og kulturelle faktorer belyst ved en interviewundersøgelse".

1993
Startede "Husmøder" - et forum hvor klienter får indflydelse på sin egen behandling. Ved Distriktscenter Indre. Gruppen er nu del af behandlingen ved Distriktscenter Indre.

1994
Startede "Pårørendegruppen". En gruppe for pårørende af stofmisbrugere ved Distriktscenter Indre. Gruppen er nu del af behandlingstilbudet ved Distriktscenter Indre.

1995
Tillidsmandssupleant for psykologer ansat i Københavns kommunes narkobehandlingssystem.

"Reduktion af sidemisbrug, kriminalitet og styrkelse af oplevet livskvalitet" Projekt ved Distriktscenter Indre i perioden 27.11.95 - 15.05.96. To dage om ugen med deltagelse af 10 klienter.

1996
"Reduktion af sidemisbrug, kriminalitet og styrkelse af oplevet livskvalitet". Projekt ved Distriktscenter Indre i perioden 17.09.96 - 15.05.97. To dage om ugen med deltagelse af 10 klienter.

1997
Deltagelse i TV- udsendelse/debatprogram med tittel: "Som brikker i et spil - hvad skal de mænd?" Med journalist Bjørn Haslund-Gjerrild. Kanal København-KKR. Søndag den 16.11. kl.22.00-23.00.

Superviserer to cand.psyk. til at blive autoriserede psykologer.

1998
Supervisor for gruppen af psykologer ansat i Københavns kommunes misbrugssystem. "Supervisor for supervisor" - superviserer psykologer der superviserer andre psykologer.

Tillidsmand for psykologer ansat i København kommunes narkobehandlingssystem.

1999
Sikkerhedsrepræsentat for Medarbejder i Projekt Menneske.

Kursus for, og supervision af medlemmer af Citykirkens rådgivningsgruppe - i alt 15 timer.

2001
Medlem af og kasserer i bestyrelsen for Dansk Psykolog Forenings "Faglige Selskab for Misbrugsbehandling", samt medlem i arbejdesgruppen ”Ny viden”