Er du trist, tung og håbløs - verden går dig imod??

Du kan læse om depression på Depressionsforeningens hjemmeside. Jeg synes hjemmesiden er for biologisk orienteret – der er mange erfaringer og forskning der tyder på at lettere, moderate og også meget tunge depressioner kan afhjælpes med terapi og specialet kombination af samtaler og medicin

Det er normalt
Perioder med tristhed og uro er normale - men hvis de bliver kroniske eller varer længe er der noget galt. Mine erfaringer er også at depression eller tristhed nogle gange er en beskyttelse mod at opleve tanker og følelser som er endnu mere smertefulde – bedre at lukke af  og så hverken føle smerte eller glæde.

Tristhed, mening og overbevisninger
Min erfaring fortæller mig at disse følelser kommer når man ikke åbner for den man egentligt er - tør være åben og direkte med problemer og bekymringer og når man går alt for meget på kompromis med den man er, eller ikke tør tage ansvar for sine tanker, liv og følelser.

Tristhed og handlekraft
Sammen kan vi finde ud af hvordan du kan finde glæde, blive stærk og handlekraftig igen - og bryde ud af rollen som iagttager og den der lever gennem andre, eller ved siden af andre, og selv træder i karakter og bliver stærk og glad, og deler livet på godt og ondt med de mennesker du ønsker at gøre det med.