Metoder til forstå og skabe enighed/fælles verden- LOK


Fælles handling kræver fælles forståelse. Hvordan kommer vi til fælles forståelse? Ved at tale sammen. Nedenfor står en meget enkel model for hvordan man kan føre en effektiv samtale for at etablere/afklare et eventuelt fremtidigt samarbejde.

Det er i grunde enkelt: Du lytter, spørger til og afklarer hvad den anden person mener, forsikrer dig gennem opsummeringer at I er enig og konkluderer med hensyn til uenighed og enigheder eventuelt fælles forståelse. Så enkelt er det ofte!!

LYTTE/SPØRGE TIL: De 4 H-er: Hvad, hvordan, hvornår, hvor meget?

 • Hvad er vigtig for dig? Hvad ønsker du? Hvad hindrer dig?
 • Hvordan ønsker du dit liv skal være?
 • Hvornår skal det ske?
 • Hvornår skal det ske?
 • Hvor meget energi skal du have?
 • OPSUMMERE: Formålet er at du kan kontroller at du har forstået??

 • Du mener sådan er det rigtigt?
 • Har jeg forstået dig rigtigt når jeg siger at - - -?
 • Hvis jeg siger sådan - kan du tilslutte dig det?
 • KONKLUDERE: Formålet er at etablere enighed om fælles handling.

 • Det fælles mål vi har er sådan og sådan?
 • Er vi enige om at gøre sådan og sådan på den og den måde?
 • Er vi enige om at du til næste gang udfører den og den opgave?
 • Kan du tilslutte dig sådan og sådan???