AT FASTHOLDE OG STYRKE HANDLEKRAFT


C:\MyFiles\96_97_PR.PRO\Fastholde sig selv.wpd 27. februar 1997

Når man har besluttet sig for at gøre noget (f.eks. rydde op i lejligheden, holde nogle aftaler med andre osv), er det ofte svært gennemføre det - man gider ikke, eller gør noget andet som i øjeblikket er mere behagelig (se TV, tage stoffer osv.).

Samtidigt er man ofte lidt deprimeret og trist og modløs: "Jeg kan simpelthen ikke gøre det jeg beslutter mig for, jeg har rygrad som en regnorm osv.

Her er nogle metoder du kan anvende for at fasthold dig selv i noget du gerne vil gøre, men som kræver overvindelse. Pointet her er ikke at du straffer dig selv, eller er ond ved dig selv, men at du giver dig selv nogle betingelser som gør det lettere for dig at udføre det du gerne selv vil::

 1. Du kan udvikle en række teknikker til at huske hvad du skal gøre:
  1. Klistre sedler på skabsdøre, køleskabet, på døren ud fra lejligheden, huset osv.
  2. Skriv en liste over hvad du skal gøre hver dag - prioriter denne ved at skrive 1 ved det vigtigste, 2 ved den næstvigtigste og start fra en ende.
  3. Skriv på hånden med en kuglepen.
  4. Brug 5 minutter og lær dagen eller ugens program udenad. Så har du det inde i hovedet og kan huske det hele tiden. Det er godt investeret tid!! Husk at lære hvad der skal gøres, hvorfor, hvordan og hvornår. Gentage dette for dig selv flere gange hver dag så du altid holder det næste skridt friskt i hovudet.
  5. Brug dit digitale ur, minut-ur osv. til at ringe på de tidspunkter bestemte ting skal laves.
  6. Bed en kammerat eller ven ringe til dig når du skal huske noget vigtig.
  7. Egne ideer:


 2. Du beslutter dig for handlinger som kan udføres på et bestemt sted og tidspunkt. På denne måde kan du kontrollere om du har udført opgaven. Brug HOST. Se punkt 11.
 3. Du bør gennemtænke konsekvenserne (positive og negative - skriv dem gerne op på et stykke papir) af det du beslutter dig for at gøre, og beslut med dig selv hvor betydningsfuldt dette er for dig på en skala fra 0 - 10 (0=ligegyldigt, 10 - så vigtigt at jeg er villig til at gøre alt, dø for det osv., 5 -midt imellem).
 4. Det du beslutter dig for skal være handlinger som kan udføres på et bestemt sted og tidspunkt. På denne måde kan du kontrollere om du har udført opgaven. Brug HOST. Se punkt 9.
 5. Fortæl en kammerat eller ven hvad du vil gøre og bed ham checke dig om det faktisk er udført. Aftal eventuelt en konsekvens - du giver ham en ti-krone hvis opgaven ikke er udført.
 6. Beslut dig for at gøre pligt før hygge: F.eks. Gøre rent før du ser TV osv.
 7. Hvis du ikke får noget gjort, aftaler du med dig selv at du betaler en bøde til en anden person eller lægger det i en kasse og pengene går f.eks. til Red barnet, Kirkens Nødhjælp eller andre frivillige organisationer du synes har behov for støtte.
 8. Brug selvinstruktioner, tal til dig selv, gerne højt: "Jeg ved det er vigtigt at jeg gør dette, så bliver jeg så glad bagefter". Hep dig selv op på denne måde, gå rundt, tal højt om positive konsekvenser af det du vil gøre, diskuter med dig selv osv.
 9. Brug fantasien - "se" for dit indre blik hvordan du har udført opgaven, du sidder foran TV med en pose chips og cola og hygger dig med god samvittighed. "Se" hvordan du fortæller om din succes til andre og høster anerkendelse. "Se" og mærk følelsesmæssigt den glæde du har når du har gjort opgaven og du er stolt og tilfreds med dig selv. Du kan også "se" og mærket hvordan det går hvis du bare bliver siddende og ingenting gør - du bliver ked af det, rastløs osv.
 10. Start med nogle som aftaler med dig selv, noget der kun tager 1 minut eller mindre, så du får træning og erfaring med succes.
 11. Brug det du har lært om planlægning (HOST). Det du vil gøre skal planlægges. Der skal en beskrivelse af Handlingen(H), der skal opbakning til O-punkterne 1-6), du beslutter dig for hvilke sted(S) det skal foregå og på hvilke tidspunkt(T)
 12. Hvis du synes det er svært og ikke magter dette de første gange, så tænk igennem hvad der gik galt: Var opgaven for stor? Gav du dig selv de forkerte konsekvenser? Valgte du en handling som ikke var vigtig nok for dig? Osv. Lav nye aftaler med dig selv i lys af det du kommer frem til når du har tænkt det hele igennem.


Beslut dig selv for at prøve denne metode 2 gange:

Beskrive hvad du gerne vil gøre:

Handling:

Opbakning

Sted

TidspunktHandling:

Opbakning

Sted

Tidspunkt