HVORDAN STYRKE SELVTILLID OG GLÆDE: IDÉSAMLING OG PLANLÆGNING

For mange af os er det svært at komme i gang. Vi vil gerne, men resultatet bliver tit at vi keder os, føler os utilfredse. Nedenfor er kort skitseret nogle metoder du kan anvende for at få ideer og lave mål og dels omsætte disse til handling i dit daglige liv.
Når du skal samle ideer tvinger du dig til at tage et stykke papir, skrive 20 ideer ned. Derefter sorter du dem i vigtighedsgrad, vælger hvem du vil gøre først og planlægger dvs. finde tid og sted hvor det skal vinde sted. Du sørger også for at give dig selv noget opbakning så du får det lavet. Denne kan bestå i ros og kontrol fra andre, eller at du gør "det sure" først og det sjove bagefter.

Denne metode kræver at du bruger ca. 10-20 minutter hver dag og planlægger hvad du skal gøre. Det bedste er bruge 10-20 minutter dagen før, så ved du hvad du skal gøre når du står op næste dag.

IDÉSAMLING - OPDAGE HVAD DU VIL (VISP):

Vælge:

Når du har sorteret skal du vælge: Skriv 1., 2., 3., 4. osv. ved dem der skal laves først, som nummer to osv.

Ideer:

Du starter med at skrive 20 ideer ned på et stykke papir. Du skal ikke vælge nu, bare skriv også vilde, urealistiske ideer ned - skøre ideer leder ofte til gode ideer.

Sortere:

De 20 ideer skal sorteres. Du kan her gøre det på forskellige måder: Hvor sjove de er: LEG: Ligegyldige, Elendige og Gode. Vigtighedsgrad: A: Livsvigtige skal gøres nu! B: Vigtige skal gøre i dag. B: Vigtige skal gøre i denne uge. C: Kan udskydes i lang tid.

Planlægge:

Du har fået ideer, sorteret og valgt. Nu skal det udføres i det rigtig liv. Til dette bruger du HOST - se næste spalte.

PLANLÆGNING: FRA IDÉ TIL HANDLING (HOST):

Handling:

Dette er det du under idsamlingen har prioriteret og som skal laves - f.eks. vaske op. Du har besluttet dig for at dette er det vigtigste (1. prioritet).

Opbakning:

Det er ofte svært at komme i gang.Du beslutter dig for at det skal laves før du ser TV. Du kan eventuelt bede din kæreste minde dig på det.

Sted:

Det er jo oplagt i denne opgave. Det er i køkkenet. Hvis dit mål havde været at gå en tur, er det jo nødvendigt at bestemme til hvor.

Tidspunkt:

Det er også nødvendig at bestemme hvornår det skal laves, ellers bliver det ledt udskudt. Du beslutter dig for at vaske op efter aftensmaden ca. kl. 18.00. Du skal senest være værdig kl. 19.00.

OPGAVE:

Du har fået udleveret 2 A4-ark. Det udfyldte er et eksempel på hvordan en dagsplan faktisk ser ud. Det er ment som et eksempel som måske kan gøre det lidt nemmere for dig at gøre det selv. Det tomme ark er et du skal bruge for at planlægge hvad du vil gøre i morgen. Anvender du denne metode konsekvent og dagligt og omsætter ideer til handling, vil du med garanti opleve at du får det meget sjovere, får større selvtillid og glæde.

Gå til et eksempel på ugeskema - hvordan denne planlægning kan foregår konkret.

 

Send en mail til mig:   Helge Børven