KORT OVERSIGT OVER CENTRALE ELEMENTER I KOGNITIV TERAPI(1)

En af de vigtigste forhold i kognitiv terapi/teori er at man antager at det man gør (adfærd) er styret af tanker, forestillinger og billeder ["kolde kognitioner -intellektuelle overbevisninger) eller varme kognitioner(følelser). Bag disse ligger der bagvedliggende formodninger (regler, holdninger og overbevisninger) der er generelle og stabile. I bunden ligger de grundlæggende måder (ofte ubevidste) at anskue virkeligheden på. Disse kaldes Personlige skemaer. Det er disse som styrer tanker og følelser og som styrer det vi "ser", oplever og fornemmer.

Personlige skemaer Underliggende formodninger Kognitioner Handlinger/adfærd
Organiserer kognitioner

Læres tidlig

Styrer informationsproces/adfærd

Aktiv eller inaktiv

Udløses i bestemte situationer

Religiøs/politisk/filosofisk

Regler, holdninger eller overbevisninger som er stabile, generelle og som er afledet af grundlæggende måder at betragte verden på: Se efter udsagn om selvet, verden og fremtiden Det vi tænker-bevidsthedsstrømme eller automatiske tanker som er knyttet til følelser. Bygger på underliggende formodninger

Se efter tanker, billeder og forestillinger

Det man gør - tilnærmelser-noget man vælger at gøre

Undgåelser -noget man viger tilbage for:

Se efter undgåelser, passivitet og uhensigtsmæssige følelsesmæssige udtryk

"Jeg er ikke noget værd, elsket, andre er kun ude på at finde mine fejl og svagheder. Verden er ond, Jeg er hjælpeløs/andre er stærke. Jeg er sårbar og svag." "Hvis jeg laver fejl, er der ingen der kan lide mig, jeg skal altid elskes og accepteres. Det er en katastrofe hvis andre opdager jeg er svag eller tager fejl" "Jeg dummer mig bare, de andre vil håne mig, jeg må hellere lade være, jeg har ikke tid lige nu - jeg gør det senere". Start med det du ser klienten gør og arbejde baglæns derfra. Se implikationerne af det mennesker gør.
Hvilke spørgsmål kan du stille som terapeut?

Hvordan ser du verden? Hvordan tænker du om verden, dig selv og fremtiden? Hvordan påvirker det dine følelser? Hvad ville der ske hvis du tænke anderledes? Kender du nogle der tænker anderledes? Hvordan?

Hvad er de grundlæggende motiver mennesker styres af?

Lyt og spørge indtil, brug LOK (lytte, opsummere og konkludere): "Det forstår jeg ikke, kan du konkretisere det lidt mere, du mener altså at - -, betyder dette at - - , er det rigtigt hvis jeg formulerer dit synspunkt som - - -

Hvad går der gennem hovedet på dig lige nu?

Hvad bygger du denne mening på? Direkte erfaringer, andres erfaringer? Hvorfor vælger du lige at bygge på deres erfaringer?

Hvis det sker hvad så? Er det godt eller dårligt?

Hvad er det værste, bedste og mest sandsynlige sker?

Er det hele sandheden - tager du alt med? Hvad taler for - hvad taler imod?

Er der andre og mere positive måder at formulere det på? Skriv 4 måder andre betragter dette på. Hvad skal der til for at du ser mere positivt på det?

Hvad ville du råde en ven i samme situation til?

Hvor sandt er den mening du har? 100%, 50%, 20%. Er den lige sandt for dig i morgen, om 3, 5, 10, 30 år? Er der nogle den er mindre sandt for end for dig - hvordan kan det vær? Hvilke tegn vil du have på at den er sandt eller usandt? Hvis 1000 mennesker mener noget andet end dig - påvirker det din vurdering af hvor sandt den er? Hvilke grunde har dem der mener noget andet end dig for sine meninger? Er der andre måder at betragte dette på? Hvilke? Hvordan vurderer mennesker dette i Afrika, USA? Hvordan vil de føle hvis de mener som de gør?

Hvad er konsekvenserne hvis den er rigtig? Hvad er konsekvenserne hvis den er forkert? (100% eller 50%). Hvilke tegn har du på at den er rigtig eller forkert? Er du villig til at afprøve om den er rigtig? Hvilke tegn vil du have på at den er rigtig eller forkert?

Hvordan vil du føle hvis du tænkte som de 1000 er mener noget andet end dig? Hvordan ville dette være? Ville det ændre noget? Hvad?

Adfærdstest-prøv om din antagelse eller holdning holder i virkeligheden.

Undervise omkring forhold mellem tanker og følelser, vis modellen ovenfor og bed dem overveje - nævn eksempler (Thomas og TV, komme for sent til møde

Undervise omkring Albert Ellis´ kærligheds tyranni (jeg skal altid elskes og accepteres af alle - ellers - - -.), perfektionisme (jeg må ikke begå fejl eller klare mig dårlig ellers - - ), frustration (alt skal være som jeg vil have det, alt skal være nemt ellers - - - )

1. Notater tilknyttet egne kommentarer fra Irene Oestrich: Tankens kraft: Kognitiv terapi i klinisk praksis, København, Dansk Psykologisk forlag, 1996