Kriser, stress, angst

Kriser er en del af livet.
Min definition af en krise: " En krise er en situation hvor de strategier man anvender for at tackle situationen er mangelfulde eller mangler helt"

Min definition af stress: "Stress er en følelsesmæssig og kropslig reaktion på situationer personen mangler de nødvendige færdigheder til at tackle på en god måde"

Det er mange overlap mellem kriser og stress. Jeg betragter ikke en situation som stressende i sig selv, men stress som en reaktion på en situation. Dvs. en situation kan være meget stressende for en person og ikke for andre. Det afgørende er hvordan man tackler den.

Traumatiske og udviklings-kriser

Traumatisk kriser:
Kommer pludselig og måske uforudset - trafikulykker, dødsfald mv.

Udviklingskriser:
Er en del af livet: man udvikler sig fra barn til ung, fra ung til voksen, voksen til ældre mv. Disse forskellige livsfaser kræver nye færdigheder og kunnen, og det er ofte forbundet med stress (læs følelsesmæssige og kropslige reaktioner) inden man har fået tillid til og vist sig selv at man faktisk kan tackle den forandre situation på en god måde

Kriser har typisk følgende forløb:

  1. Chok - lammelse, "det passer ikke", oplevelse af at man går ved siden af sig selv, både ved og ikke ved at det er sket. Ofte giver det en følelse af uvirkelighed
  2. Reaktion - man reagerer fysik og følelsesmæssigt: Ryster, er urolig, rastløs, kan ikke sidde stille, græder, bliver vred, kan ikke vær nogle steder, råber og skriger, bliver irritabel . . Der er ofte kaos, angst og uro
  3. Bearbejdelse: Man taler om tingene - hvorfor er det sket, hvordan kunne det ske . . .Denne fase blander sig ofte sammen med reaktion og nyorientering. Der begynder at kommer mere ro på
  4. Nyorientering - man begynder at se tingene I øjnene - "min mand er død" - det centrale spørgsmål er nu: "Hvad så nu - hvad med fremtiden??" Man begynder at overveje mere rolig, hvad der  nu skal ske

Hvad kan jeg hjælpe med??

Jeg kan hjælpe dig med at komme godt igennem både stress og kriser:

Angst

Angst er typiske tanker (ser skrækkelige billeder af hvad der kan ske, man siger skrækkelige ting til sig selv: "dette klarer jeg aldrig, det er frygtelig, jeg dør . .) og kropslige reaktioner (sveder, uro, rastløshed, anspændthed, hjertebanken . ..) Nogle fortolker kropslige reaktioner som tegn på sygdom.

·         Forskellige typer angst, symptomer, udbredelse mv. – du kan rolig åbne den – det er pdf-fil uden virus!

·        Eksempel på hvordan angst udvikler sig og påvirker det daglige liv -– du kan rolig åbne den – det er pdf-fil uden virus

Disse reaktioner hænger ofte sammen med konkret ydre situationer, men kan også være frit flydende - bare være der som en konstant uro og rastløshed som ikke er til at holde ud.

Rolig - angst kan virke utrolig invaliderende - men er ofte en af de lettere lidelser at afhælpe. Det er nødvendigt at brug til og kræfter på at tale om de situationer der udløser angsten - sætte ord på og find ud af hvordan de kan tackle på en god måde

Min erfaring er at angst hænger sammen med manglede oplevelse af kompetence til at tackle situationer, man er bange for konsekvenser mv.

Det jeg kan hjælpe med er: