PROJEKTER, MODELLER OG METODER

I den forbindelse har jeg lavet mange modeller for hvordan man kan lære vigtige og nødvendige færdigheder når man skal forandre sit liv, som misbrugere i behandling jo skal. Nedenfor står nogle eksempler på disse:

KORTLÆGNING: Metoder/spørgsmål til udredning, afklaring og kortlægning - FØR behandling starter

Konkrete spørgeskemaer til brug i kortlægning

Spørgsmål vedrørende forventninger til fremtid, hvilke muligheder de ser de har osv.

Fire vigtigt livsområder - bruges til omtanke og reflektion over hvad man vil, ønsker og drømmer jeg om: Startstedet for al sand og god udvikling! Så ved man nemligt hvad man vil - læs om en konkret metode her.

Ugeskema til planlægning

Hvordan tankegange, informationsbearbejdelse og fortolkning af oplevelser bidrager til misbrug.

Oversigt typiske problemer misbrugere oplever som ikke er misbrugsstyret og som hvilke som er almenmenneskelige problemer.

Spørgeskema til vurdering af samarbejde med klienter

 

TEORI

En kort beskrivelse af tankegangen - logikken i behandling af stofmisbrugere- "Rejsen til stoffrihed".

To faser i misbrugsbehandling-ideer til udvikling af behandling.

Sammendrag af workshop med Albert Ellis, Rigshospitalet i København, 17.01.98

Tolv trin i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af stofmisbrug.

Kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af borderlineklienter - kommenteret sammendrag af artikel.

Kort oversigt over kommenteret sammendrag af kognitiv terapi ifølge Irene Oestrich

BEHANDLING-METODER

Beskrivelse af vigtige punkter - disposition over en behandlingssession i kognitiv terapi.

Ideer til korte procedyrer til hvordan man kan få ideer til, og implementere nye færdigheder (HOSTOG VISP)

Hvordan få fælles verden med misbrugere - en konkret metode

Et konkret udkast/skema til hvordan du kan lave en ugeplan for dig selv - giver overblik, mening og selvtillid!

Undervisningsforløb med vigtige temaer for misbruger: Handlekæden, vise følelser, osv. osv.
Vigtige temaer i undervisning af misbrugere: I forhold til misbruget og bedret livskvalitet

Beskrivelse af ubehag under nedtrapning, udsættelse af misbrug: Registreringsskema - spørgeskema.

Ideer til hvordan man kan fastholde og styrke udførelsen/gennemførelse af aftalte planer og aktiviteter.

EVALUERING

Skema til vurdering af hvordan det går - statusopgørelse hver måned i projektet

Materiale til formulering af mål og evaluering af samarbejde

Program for et møde hvor temaet er statusopgørelse - en god disposition!!

RAPPORTER/PROJEKTBESKRIVELSER/UNDERVISNING

Projektbeskrivelse af "Nedtrapningsprojekt: Reduktion af sidemisbrug og neddtrapning fra metadon".

Evaluering af "Nedtrapningsprojekt: Reduktion af sidemisbrug og nedtrapning fra metadon".

Disposition for seminar ved Dansk Psykologforenings Årsmøde 1997: "Metodeudvikling i behandling af stofmisbrugere: Reduktion af sidemisbrug, kriminalitet og forbedret livskvalitet i ambulant behandling af stofmisbrugere".


Send en mail til mig: Helge Børven

Tilbage til homepagen