PSYKOLOG

Denne del af hjemmesiden er under udarbejdelse. Det kommer meget på senere, specielt mht. modeller, litteratur referencer og materiale jeg selv har udviklet. Det er ofte nøden der har tvunget mig: At arbejde uden at vide hvad man vil, og hvordan man kan arbejde er frustrerende og gør mig stresset og uglad. Desuden elsker jeg at udvikle ting.

Sammen med en psykologistuderende, Morten Hesse, lavede jeg i 1996/96 et projekt som viste at det var muligt dramatisk at forandre misbrugeres heroinforbrug, livskvalitet, kriminalitet gennem ambulant behandling. Mere materiale om dette kommer senere.

En psykolog er en person det har taget embedseksamen i psykologi ved et universitet.

Dette kan enten være ved en af universiteterne (cand.psych.).
Embedseksamen er kun en grunduddannelse.

Ved to års efteruddannelse efter embedseksamen bliver man autoriseret psykolog af socialministeriet.

Efter yderligere 3 års efteruddannelse bliver man
specialist i enten psykoterapi, sundhedspsykologi eller neuropsykologi. En yderligere kvalificering er at blive godkendt som supervisor. Dette betyder at man er godkendt til at deltage i efteruddannelse af specialister.

Jeg er autoriseret psykolog, specialist i psykoterapi og supervisor i psykoterapi (jeg er kvalificeret til at deltage i efteruddannelse af psykologer, og deltager i efteruddannelse af andre psykologer).

Jeg arbejder pt. som psykolog på en af København kommunes distriktscentre for stofmisbrugere:

Distriktscenter Indre
Hørsholmsgade 20 A
2200 København N
Telf. 33178916
helge.borven@faf.kk.dk

I den forbindelse har jeg lavet mange modeller for hvordan man kan lære vigtige og nødvendige færdigheder når man skal forandre sit liv, som misbrugere i behandling jo skal. Nedenfor står nogle eksempler på disse:

Send en mail til mig: Helge Børven

Tilbage til homepagen