REJSEN FRA MISBRUG TIL STOFFRIHED.


C:\MyFiles\NEDTRAPN\REJSEN.htm

HB 4.udk
Når du nu har besluttet dig for at deltage i dette orienteringsmøde/ deltage i projektet/ stoppe med eller reducere misbruget har du taget det første vigtige skrift på en rejse der leder til større frihed, selvtillid og et længere, gladere, bedre og sundere liv, præget af flere sejre og fremgang, men også frustrationer og kampe, men disse er til at bære fordi du ser det giver resultater - du når de mål du har sat dig.

Det første og vigtigste skridt på en rejse er at du sætter dig et mål, beslutter dig for at rejse.

Ved at besluttet dig for at være her, har du vist du har vilje og motivation til at gøre dette. Men viljestyrken er ikke alene nok til at føre dig til rejsens mål.

Du må selv tage rejsen mod stoffrihed. Du kan imidlertid få hjælp undervejs. Vores kursus er lavet for at støtte dig i kampens hede.

Betragt programmet som en rejseleder du har lejet til at hjælpe dig. Dette gør vi ved at udstyre dig med en rejserute, rejsemåder og pege på farer, men også på hvordan du kan gøre rejsen mere effektiv.

Du har selv viljen - vi udruster dig med midler eller måder at nå målet på!! Og samarbejder med dig undervejs.

Mange som starter på en rejse, og også nedtrapning, gør den fejl at de tror at viljen er nok til at nå målet. Det tror hindringer overvindes ved ren viljestyrke. Dette er lige dumt som den opdagelsesrejsende som udforsker nyt lang uden at tage kort, kompas, og andet vigtigt udstyr med.

Hvis du er dårligt forberedt vil det første lille problem ofte udvikle sig til et sammenbrud og du flygter tilbage til trygt land.

At reducere eller stoppe med misbruget er virkelig en krævende rejse, måske den mest krævende du har begivet dig ud på, men også den med det bedste endemål?! Ikk´

Det er næsten som at blive skilt og flytte til en anden by. Du har imidlertid besluttet dig for, eller overvejer at skille dig fra den gamle ven - stofferne. Efter at have levet med dem i måske mange år, er du endelig kommet til den beslutning at du vil forlade dem. Selv om dine følelser er blandede og det er svært at forlade din gamle gode kæreste, Heroin, føler du en øgende trang til frihed og uafhængighed.

Hvad er det du forlader egentligt?

Misbruget er blevet en byrde, selv om det har givet dig ro og afspænding er du blevet opmærksom på hvor meget det stjæler fra dig: Venner, økonomi, din styrke og din tid, din fremtid og til sidst dit liv.

Selv om du i perioder synes du kontrollere misbruget, må du når du skal være ærlig, erkende at det er stofferne der styrer dit liv. Du føler dig fanget og hooked. Du skal altid vide at du kan få det næste dyt. Det er på tide at stikke af - .

Når du begynder at planlægge hvordan du kan komme ud af misbruget, opdager du at det eneste du kan gøre er at cykel, og endnu værre. Det er rigtig mange år siden du har cykler. Du er usikker og bange, måske har du et eller mange egne mislykkede forsøg på at trappe dig ned: Vejen foran dig er ukendt og skræmmende, fyldt med farer og nederlag. Du tvivler og er usikker: "Kan jeg klare det? Vil jeg fare vild eller mislykkes? Jeg tror ikke jeg kan klare det alene. Jeg kan simpelthen ikke klare abstinenserne." osv.

Tvivl er naturlig før man tager ud på en vigtig rejse.

I den grad man er forberede bliver usikkerheden mindre. Har du de rigtige værktøjer (kort, cykel, lappesager, rigtigt tøj osv),

har du den rigtige kunnen/færdigheder (kan du cykle, lappe cykel, tale engelsk osv.) og har du realistiske forventninger og holdninger (du ved det er en rejse med op og nedture, problemer som skal løses, men du tror du kan og er indstillet på at tage det besvær som kommer og finde nye måder at løse dem på.

Du har den fordel at du ikke er alene, vi er sammen med dig under hele rejsen fra misbrug til stoffrihed. Det kan få med i dette projekt er blandt andet:

1. Du vil lære konstruktive måder (andre måder at tænke og handle på) at tackle de første problemer når du starter på rejsen/reducerer sidemisbruget: Trang og lyst til stoffer.

2. Vi vil udstyre dig med "kort" som viser dig hvor du skal cykle hen, hvor de farlige situationer er, hullerne og farlige steder hvor du kan blive fristet over evne. Du vil få ideer til nye veje du kan gå, nye metoder du kan anvende. Du vil få kunnen og metoder til at tackle situationer/problemer uden at give efter eller give op.

3. Du vil blive ledet igennem de fælder dine tanker sætter for dig når du begynder at tvivle på om det kan lykkes: Du vil lære at genkende tidlige faresignaler som gør dig opmærksom på at der er fare for tilbagefald forude. Du vil blive opmærksom på hvordan du gennem skjult planlægning-tilsyneladende tilfældige valg ubevidst-bevidst skaber en situation som er så vanskelig at den er næsten umulig at modstå uden at tage stoffer (f.eks. besøge en gammel ven du ved er aktiv misbruger). Du vil se hvordan du skaber større chancer for at tage stoffer ved at benægte, fortrænge eller finde gode grunde til at tage stoffer, besøge en misbrugende ekskæreste, minimalisere og idylliserer konsekvenserne af misbruget osv. Du vil lære hvordan du kan tackle disse indre fristelser og mekanismer.

4. Vores program hjælper dig til at gøre vigtige forandringer i din daglige livsstil: Den tilfredsstillelse og glæde misbruget giver skal erstattes af andre ikke-destruktive og på lange sigt mere tilfredsstillende aktiviteter. Vi mener at du bliver afhængig af stofferne, blandt andet fordi du bruger dem som et middel til at tackle daglige op og nedture: Du tager stoffer for at slappe af når du er urolig og anspændt eller du tager dem når du skal slappe af eller feste, have det rart.

Det bliver stadig svarer bare at være der, uden at gøre oplevelserne stærkere eller svagere gennem misbruget. Når du stopper med at tage stoffer, eller reducerer dit misbrug vil du begynde at lære at stole på dine indre følelser og erfaringer uden at gemme dem eller forstærke dem med misbrug.

Programmet lærer dig nye metoder at tackle stress: Du lærer afslapning eller meditation, fysisk træning, og at øge hyppigheden af ønskeaktiviteter eller at gøre det du synes er sjovt og opmuntrende for dig selv. Udvikling af positivt misbrug-en interesse du virkelig går op i, gør at du erstatter misbruget med andre aktiviteter end negativ misbrug. Vores motto er: "TACKLE UDEN AT VAKLE" "VED MAN HVAD MAN VIL ER MAN EN LÆKKER SILD".

5. Til sidst vil vores program hjælpe dig til forudse hvornår der er fare for at du kan falde i på rejsen, på en måde som gør at du kan forberede dig på dem ved at planlægge hvordan de skal tackles.

Mange begynder rejsen mod stoffrihed med alt for høje forventninger og krav til sig selv og behandlerne. Mange forventer at det hele skal gå smertefrit. Hvis de så falder i, eller støder ind i andre problemer tror mange at de ikke har "hvad der skal til" og opgiver. Husk hvordan det var at lære at cykle. Holdt du balancen perfekt med det samme? Eller væltede du en gang imellem eller var usikker. Sikkerhed og tryghed kom med træning. Da du væltede lærte du lidt af hver oplevelse, så du lærte at forebygge et styrt næste gang du kom i samme situation. Du lærte f.eks. at du ikke skal bremse så hårdt med forbremsen-det går du jo på hovedet af. Den samme tankegang gælder på rejsen mod stoffrihed. Jeg kan godt lide at sammenligne den med en cykeltur til -Sydafrika. Indstil dig på problemer, punkteringer, svedeture og ømme muskler, men hvis du cykler 20 km hver dag ved du at du kommer frem - det er kun et spørgsmål om tid - cirka 8 måneder hvis du cykler 20 km hver dag. Det samme som vores kursus tager. Det drejer sig om at være målrettet, stædig og udholdende, og have planlagt og forberedt sig så godt som det er muligt, og så tage problemerne efterhånden som de kommer.

Hvis alle forholdsregler og planer svigter vil vi opgive første gang vi får et problem? Punkterer eller falder i vandet? Eller skal vi have mere realistiske forventninger, lære at forudse og tackle problemerne når alle planer svigter, og heller vælge en anden vej rundt om problemet? Og hvis alle planer svigter, du misbruger på trods af at du løser alle opgaver, skal vi ikke finde ud af hvordan vi reparerer et dæk, lære af erfaringen og fortsætte på rejsen?? På samme måde som brandøvelser bruges til at lære folk hvordan de skal redde sig selv ved brand vil du i projektet lære hvordan du på trods af svigt og nederlag kan komme videre.

Få lykkes i rejsen fra misbrug til stoffrihed første gang. I stedet for at reagere på problemer med modløshed, skam og selvbebrejdelser betragter vi recidiver eller det at falde i vandet som LÆREERFARINGER: Oplevelser til at blive klogere af. Disse "nederlag" øger dine muligheder for at blive stoffri ved at du lærer af dem.

Nogle få når sit mål om stoffrihed hurtigt - for de fleste er det en anstrengende og smertefuld proces der kræver mange forsøg og tager lang tid. Andre synes ikke det er så svært, måske på grund af erfaringer i tidligere forsøg.

Uanset om du føler du har lykkes eller lidt nederlag, er vores måle det samme: At hjælpe dig til at undgå at tage det næste dyt, selv om du tog et for 2 minutter siden!!

Hvor lang tid tager rejsen fra misbrug til stoffrihed? Det er meget forskelligt. Også afhængighed af hvor meget du tog da du startede, og hvor længe du har misbrugt.

Vi har ikke så mange erfaringer endnu, men dem vi har fået i det første 6 måneder projektet har kørt tyder på at det tager cirka 6 måneder at lære metoderne og tankegangen at kende og reducere og få sidemisbruget under kontrol. En opgørelse af resultaterne viser at misbruget i løbet af 6 måneder er reduceret til 1/3. Månedsforbruget af stoffer fra gennemsnitlig 8000 til 2000 kroner. Kriminaliteten blev reduceret til 1/7. Herefter forventer vi at det tager cirka yderligere ½ år før sidemisbruget er elimineret og metadonnedtrapningen er startet. Der var flere som i starten af projektet fik et forhøjet misbrug-det er fristende når man taler så meget om stofferne. Det var også flere der midt i kurset fik en forhøjning af misbruget-det betragter vi som naturligt - hvem har ikke oplevet at man skal frådse lidt i franske kartofler midt i en slankekur? Disse erfaringer lærer man af. Efter 2 år tror vi at de fleste har stoppet sidemisbruget og er nedtrappet fra metadon.

Den sværeste del af rejsen er starten - specielt de første uger. Her er fristelsen til at vende tilbage til gamle vaner størst. Hver dag og hvert enkelt skridt du tager i kurset vil give dig større selvtillid og en følelse af at du kan "TACKLE UDEN AT VAKLE OG BRUGE STOFFER". Det er vigtigt at nederlag, skuffelser og måske længere perioder med misbrug i projektperioden ikke leder til eller betragtes som håbløse blindgyder eller uløselige problemer eller uoverskuelige klipper, men at du er opmærksom på at alternative ruter eller veje altid foreligger. Og hvis du ikke når det denne gang kan du altid prøve igen. Hver gang du prøver vil du lære lidt mere om hvordan du skal gøre det næste gang.

GOD REJSE!!!

Distriktscenter Indre 9. august 1996

Helge Børven og Morten Hesse