VURDERING AF SAMARBEJDET.
C:\MyFiles\Samarbejdsvurdering.wpd

Copyright © Helge Børven

Samarbejdet i misbrugsbehandling er ofte konfliktfyldt. Der er mange afbud og udeblivelser fra samtaler. Planer bliver sjælden gennemført og det er mange frustrationer for misbrugerne og behandlerne. Brugere oplever ofte at behandlerne stiller mange krav om fremmøde, overholde aftaler osv., medens behandlere ofte oplever brugerne som ligeglade, de overholder ikke aftaler osv.

Når et samarbejde knirker, er det nyttigt at bruge et analysereskab til at finde ud af hvor det knirker, afklare hvor holdningerne afviger fra hinanden og tale om der er muligheder for et samarbejde, måske på en anden grund end det oprindelige.

Dette spørgeskema er et første udkast til en analyse af hvad det er der gør at et samarbejde ikke fungerer.

I dette udkast er der kun en mængde spørgsmål. Ved fremtidige udkast håber jeg udvikle forskellige former for opsummeringer, skalaer osv.

Samarbejdet vurderes langs to vigtige dimensioner: Atmosfære (følelsesmæssige stemninger) og indhold (hvad man arbejder med - samarbejdets genstand).

Når alle spørgsmålene er besvaret kan man gå dem efter og se om det er noget man ønsker at få nuanceret eller uddybet. Spørgsmålene er udmærkede til at gøre status med.Nej Både og Ja
SPØRGSMÅL VEDRØRENDE SAMARBEJDETS ATMOSFÆRE.
 • Jeg har fuld tillid til min behandler
 • Vi har det hyggeligt og rart med hinanden
 • Jeg føler mig accepteret og forstået
 • Min behandler er dygtig til at lytte
 • Vi taler ofte forbi hinanden
 • Jeg gruer for at møde til samtalerne
 • Jeg føler det svært at være ærlig, og lader ofte være med at fortælle ting.
 • Vi forstår hinanden godt.
 • Vi er for forskellige til at samarbejdet kan blive godt.
 • Jeg oplever at vi ikke kan tale sammen.
 • Behandleren stiller for store krav til mig.
 • Jeg ønsker at forbedre atmosfæren i samarbejdet
 • Jeg synes institutionens regler er helt o.k.
 • Vi har en god atmosfære i vores samarbejdet.
 • Vores samarbejde er meget konfliktfyldt.
 • Vi skal finde en anden måde at samarbejde på.
 • Jeg ønsker at vores samarbejde skal ophøre.
 • Der er andre medarbejdere i institutionen jeg bedre kan samarbejde med.
 • Jeg går i behandling på grund af ydre pres - ikke fordi jeg selv har valgt det.
 • Jeg er egentlig ikke ærlig. Jeg giver de svar jeg tror behandleren vil høre.
 • Jeg oplever ofte at behandlerne er unødigt mistænksomme og på denne måde skaber en dårlig atmosfære.
 • Behandlerne ved slet ikke hvad det vil sige at være misbruger - når de mangler den erfaring kan de heller ikke hjælpe mig særligt godt.
 • Det er nødvendigt med en helt anden stil for at vi kan samarbejde godt.
SPØRGSMÅL ANGÅENDE SAMARBEJDETS INDHOLD
 • Jeg føler at vores samarbejde fører mig nærmere mine mål
 • Vi taler om det der er vigtigt for mig.
 • Vi har ikke talt om det der er mest vigtig for mig.
 • Jeg oplever min behandler som meget dygtig.
 • Jeg oplever min behandler som famlende og usikker.
 • Jeg vil slet ikke tale om det der er svært.
 • Jeg kommer kun for at få min metadon-alt andet er ligegyldigt.
 • Jeg føler vores samarbejde er gået i stå - den sidste tid er der ikke sket nogen reel forandring i min situation.
 • Vi har klare og konkret beskrevne mål for vores samarbejde.
 • Vi kontrollerer løbende om vi er på rette vej.
 • Vi nærmer os målet systematisk skridt for skridt.
 • Vi griber vores samarbejde rigtigt an.
 • Resultatet af vores samarbejde er svingende, men det går den rigtige vej.
 • De individuelle samtaler er den vigtigste del af behandlingen for mig.
 • Jeg føler at effektiviteten i vores samarbejde har dalet på det sidste.
 • Det er forhold udenfor behandlingen (min familie, venner, manglende arbejde, osv.) der gør det svært for mig at nå mine behandlingsmål.
 • Det vi gør i vores samarbejde har ringe indflydelse i mit liv.
 • Vi bør finde et andet indhold i vores samarbejde.
 • Jeg kan ikke bruge vores samarbejde til noget som helst.
 • Jeg må indrømme at jeg en gang imellem ikke helt holder mig til sandheden når jeg fortæller ting til behandleren.
 • Jeg tror at næste alle de beslutninger behandleren tager er op til ham selv, og ikke bestemt af institutionens regler.
 • De mål vi har formuleret i handleplanen er noget der er lavet for behandlernes skyld, og er egentlig ikke mine egne ønsker.
 • Jeg ønsker virkelig at nå de mål der står i handleplan, men jeg ved ikke hvordan jeg kan gøre det.
 • Hvis jeg lærte hvordan jeg skal tackle de problemer jeg står i uden at bruge dope, ville jeg kunne blive stoffri.