BRUG AF STOFFER, SITUATIONER, TANKER , FØLELSER OG HANDLINGER-RATIONAL EMOTIVE BEHAVIORAL THERAPY(REBT)(1)


Nedenfor står en kort beskrivelse af en kendt amerikansk psykologs tanker om hvordan tanker styrer vores følelser. Mange misbrugere bruger stoffer til at tackle følelser og fysisk ubehag. Hvis du læser dette og anvender metoderne, vil du være meget bedre i stand til at hjælpe misbrugerne til at begribe hvad det der skaber og fastholder misbruget og hvad der bidrager til dårlig motivation og engagement i behandling.

Kig på Albert Ellis homepage ( http://www.iret.org/ ) hvis du vil inspireres mere. Hvis du ikke kender til REBT, eller har behov for nogle konkrete redskaber og helst vil læse dansk, så læs det jeg har skrevet først. Men en grundig indføring kræver at du læser og går ind i det engelsksproglige materiale.

Tre grundlæggende antagelser

Den grundlæggende model: A-B-C-D-E

Eksempler

Metoder til at forandre uhensigtsmæssige antagelser

En interessant metode-Rational emotive imagery

Brug af adfærdsterapeutisk teknikker

Skema til anvendelse af rational emotive behavior therapy (rebt)

Gør det enkelt - hvad kan jeg bruge

C:\MyFiles\Teori\Albert Ellis sammendrag.wpdHan har følgende forudsætninger for sin teori:Eksempler:Metoder til at forandre uhensigtsmæssige antagelser"Hvad er beviset for at det ikke er til at holde ud at blive kritiseret som andre hører på"

"Dette kan jeg ikke klare!" Hvorfor kan du ikke klare det?" Hvad er beviset på at du ikke kan klare det?"

Hvorfor "skal" du opleve at du er en success - det er ønskelig med kan du leve uden? Hvad er det som begrunder at du ikke kan leve uden?"Jeg er ikke god eller dårlig - jeg gør gode og dårligt ting - jeg er ikke til vurdering - men det jeg føler, tænker og gør kan vurderes."Formålet med denne teknik er at du skal lære at tænke på de situationer som udløser angst og uro og derefter forandre denne urealistiske følelse til en mere realistisk en -sorg, tristhed.

De udtalelser som forandrer dine følelser kan du gentage højt og med overbevisning-sig det højt så du mærker det på din krop.

"JEG VIL GERNE BLIVE FULDSTÆNDIG STOFFRI I LØBET AF EN UGE - MEN JEG TRÆNGER DET IKKE - JEG KAN GODT LEVE UDEN"."JEG VIL GERNE ELSKES AF ALLE, MEN JEG TRÆNGER DET IKKE OG KAN GODT LEVE MED AT NOGLE IKKE KAN LIDE MIG".Brug af adfærdsterapeutisk teknikker.SKEMA TIL ANVENDELSE AF RATIONAL EMOTIVE BEHAVIOR THERAPY (REBT)Formålet med dette skema er at du tænker efter de situationer hvor du reagerede meget stærkt følelsesmæssigt. Brug dette skema og udfyldt de enkelte kolonner. Formålet er at du kan se hvilke tanker som skaber dine følelser og forandre disse til andre og mere realistiske tanker. Som igen hjælper dig til at handle anderledes. Vis det gerne til din behandler, din familie eller venner og få tilbagemelding på de forskellige måder at tænke på
A-Hændelse/erfaring B-Hvad du tænker

(De tre "skal", katastrofetænkning)

C-Konsekvenser af hvad du tænker

(Følelser, hvad du gør)

D-Diskutere er "skal-erne" rigtige?

Andre tanker?

E-Effektiv ny måde at tænke på.GØR DET ENKELT - HVAD JEG KAN BRUGESiger du ikke - at hvis jeg ikke kan blive accepteret og elsket så er jeg en uværdig og elendig skabning"1. Dette er et kort sammendrag af et workshop med Albert Ellis(en kendt amerikansk psykolog) på Rigshospitalet den 17.11.98. Formålet er at formidle de grundlæggende tanker i hans forståelse af problemer og anvende dem på brug af stoffer.