De enkel sandheder

Hvad er galt? Konflikter og besvær?

Hvad er galt -

De enkle sandheder:

Svarene tror jeg er meget enkle:

" Læg derfor løgnen bort og tal sandhed med hinande, for vi er hinandens lemmer. Bliv blot vrede, men synd ikke. Lad ikke solen gå ned over jeres vrede, og giv ikke plads for Djævelen. Den, der stjæler, må ikke mere stjæle, men skal tvertimod slide i det og selv frembringe noget godt med sine hænder, så han har noget at give af til den, der har behov for det.

Intet råddent ord må udgå af jeres mund, kun et godt ord til nødvendig oppbyggelse, så det kan blive til velsignelse for dem, der hører det. Vold ikke Guds hellige ånd sorg, den som I blev beseglet med inden forløsningens dag. Al forbitrelse og hidsighed og vrede og råb og spot skal ligge jer fjernt, ja, al ondskab; men vær gode mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom gud har tilgivet jer i Kristus". Paulus brev til efeserne kap. 4, 25-32.

De enkle færdselsregler: