Status over mit forløb i projekt "Nye Veje."


C:\OFFICE\WPWIN\WPDOK\Nye veje og - - 96_97\Statusredskab til selvevaluering.wpd

Formålet med denne opgave er at du kan gøre status over hvor du står lige nu i forhold til det der var og er dit formål med at deltage i projektet: Er der sket udvikling i den retning du ønsker? Hvordan? Hvorfor er det gået som det er, hvordan ønsker du det skal være i fremtiden, og gør du det som er nødvendigt for at nå dine mål, og hvad er nødvendigt for at nå dine mål? Tanken er at du skal vurdere dig selv grundigt og gerne afsluttet med en konklusion og en plan som indeholder de næste mål og en beskrivelse af hvilke midler der skal til for at du kan nå disse mål, samt et tidspunkt for hvornår du igen vil vurdere dig selv.

  1. Sid med kurven i hånden: Denne er udgangspunkt for vurderingen af hvordan dit misbrug har udviklet eller forandret sig.


  2. Hvad var dit formål da du startede i projektet?


  3. Kig på kurven! På en skala fra -10 til +10 med 0 som det samme som før projektet startede, hvor er du nu? (For dem, der har været med hele tiden: hvor var du midt i januar måned?)


Hvordan forklarer du den udvikling, der har været (kig først på kurven som helhed, derefter på markante spring undervejs).

5. Hvor vil du gerne være i forhold til dit mål den 18.4?6. Hvad tror du der skal til, for at du kan nå dine mål?