NOTATER FRA MINE STILLE STUNDERNedenfor står notater fra min Bibellæsning - mine stille stunder - Jesus og mig. Det er noget jeg prøver - om jeg kan overskue det tidsmæssigt. Almindeligvis noterer jeg i min kinabog, så det så det kan godt være at notaterne nedenfor kommer sporadisk - når jeg har tid til at skrive dem ind to steder. I min kinabog og i dette dokument.

Jeg stiler efter hver morgen og aften at have en stille stund - og følge min bibellæseplan. Tider til eftertanke og reflektion over mit liv og tune mine tanker ind på de åndelige virkeligheder og mig selv og ikke bare fræse videre i fuldt tempo.

Jeg stiler efter at bruge ca. 10-15 minutter om morgenen - ofte i S-toget, og 30-45 minutter om aftenen. Dette er dog inkluderet planlægning for næste dag og mit daglige motionsprogram(øvelser for mave, ryg og armbøjninger samt ankeløvelserne). Jeg træner til Copenhagen Maraton 1999.

Jeg håber at du vil behandle disse tanker jeg deler med dig med respekt og kærlighed - jeg lukker dig jo ind i mit inderste væsen, og også at de kan være til opmuntring og inspiration - det er min bøn og mit ønske.

Søndag 27.12.98. Engle er kristnes tjenere (8) Johannes Åbenbaring kap. 22.

Har jeg set en engel? Aldrig! Men de er det - det siger Bibelen. Her jeg en engel - ja jeg har. Herre Jesus - vis mig en - lad mig se en til mig opmuntring og styrke. Lad mig se den åndelige virkelighed. Lad den være en integreret del af mit liv. Jeg savner det. Jeg er et barn af min tid -"The social constrution of reality" - social og psykologisk mening og stjernestøv. Lad mig se, erfare, fornemme og sanse dig, Jesus. Det er min bøn og min længsel i dag.

Tirsdag 29.12.98. Kristne karakteregenskaber(8) Johannes åbenbaring kap.21

Når vi ønsker at leve som kristne-hvordan er det? Hvad skal præge ens handlinger og opførsel? I vers 8 står hvad Gud vil acceptere i sit rige - eller rettere hvad Han ikke vil acceptere - negationen af hvad han ikke vil acceptere - må så være det ædle og rigtige. Følgende mennekser kommer ikke ind i Guds rige: de redde og vantro, vederstyggelige, manddraperne, horkarlene, troldmænd, afgudsdyrkere og løgnerne.

Hvad får jeg ud af dette? Utroskab (i ægteskabet) og engagement i det okkulte er ikke efter Guds vilje - derfor afstå fra dette!! Dette vil jeg minde mig selv om i dag - holde fast i og tænke over.

Onsdag 30.12.98. "Mod din ungdoms hustru skal du ikke være troløs - - -/tag vare på dit liv (14-17) Malakias kap. 2

Noget af det Gud anklagede Israel for var at de israelske mænd var troløse mod deres hustruer og mere generelt "tage vare på jeres liv (15)". Passe på det vær målrettet gør det rigtige. Dette vil være min tanke i morgen - hvordan kan passe på mit liv/leve rigtigt??? Og jeg vil være konkret!!!

Torsdag 31.12.98. Der er et pris at betale - højt bevidsthedsniveau (4) Johannes Åbenbaring kap 20

Der er en pris at betale for at være kristen. Det kan være at man dør (halshugges eller andet-4), eller at man bliver udsat for socialt pres eller sanktioner ("tilbede dyret - - -"). Dette kan man kun modstå hvis man konkret og enkelt kan beskrive hvad man tror på - så enkelt at det kan skrives ned på et stykke papir i løbet af et minut i 5 enkle punkter. Kan man ikke det er det ikke enkelt og handlestyrende nok. Mine punkter er:

- Jeg vil åben leve som en kristen der jeg er (arbejdet, venner, familien etc.)

- Jeg vil hver dag leve nær Jesus - læse Bibel o g bønne daglig -

- Have et bidrag i samfundet med mit kristne livssyn.

- At mit daglige liv er gennemsyret/præget af min tro på Jesus.