Temaliste for "Nye veje og et bedre liv".


A:\Temaliste til Nye veje og et bedre liv.wpd30. januar 1997

Dette er en oversigt oversigt over mulige temaer i undervisning af misbruger. Formålet er at dække centrale forhold der skaber og vedligeholder misbrug, og der kan lede udaf misbruget.

Misbrugsrelateret-reduktion af misbrug. Livskvalitet - ny livsstil- et bedre liv.


 • Handlekæden: Forstå mekanismerne i dit misbrug.
 • Udløsere for misbrug-Højrisikosituationer
 • Hvad er trang - hvordan tackle den?
 • Identificere højrisikosituationer og planlægge forebyggende.
 • Pligt og lyst - balancen
 • Løbende registrering af misbrug
 • Stress og misbrug
 • Undskyldninger og misbrug
 • Programmeret tilbagefald
 • Tanker som årsag til tilbagefald
 • Skyld, skam og følelser og misbrug
 • Øget kontrol: Tilbagefald A, B og C.
 • Nedtrapning og abstinenser
 • Netværk og støtte: Hvordan give sig selv god opbakning til forandring.
 • Skjult planlægning og tilsyneladende tilfældige valg.
 • Forebyggende planlægning-tænk dig om!!


 • Hvad er et godt liv - hvordan kan du få det?
 • Drømmen og skyen, stenen og planen: Fra stort til småt.
 • Styre sit egen liv. Hvordan?
 • Dags- og ugeplanlægning
 • Drømme, ønsker og længsler
 • Teori og praksis: Hvordan gennemføre det man setter sig for?
 • At sige ja og nej
 • Konstruktiv konfliktløsning
 • Selvbevidsthed og grænser: Tro på dig selv.
 • Opbakning: Hvordan få støtte fra andre?
 • Problemløsningsmetoder: Panik eller omtanke.
 • Samfundstilknytning og aktiviteter: Ud af misbrugsmiljøet!!
 • Pension, aktivering, revalidering, kurser eller uddannelse?