VIGTIGE FORHOLD I MISBRUGSBEHANDLING - PROBLEMKATALOG


Helge Børven 1. Udkast 4.1.97.

Nedenfor står en liste over hyppigt forekommende problemer hos misbrugerne. Disse er delt i hvad der kalles alminnelige problemer - dvs. problemer som også hører hjemme i andre mennesker virkelighed - og som derfor er almengyldigige og ikke specifikke misbrugsproblemer - selv om de kan være del af misbruglivsstil. Disse problemer - eller udviklingsbehov bør misbrugerne lære på samme måde som alle os andre!!!

Formålet med denne skrivelse er at se hvad der skal løses med "alminnelige midler", og hvad der kræver speciel indsigt i misbrugsproblematik. Når dette er afklaret er det muligt at starte deciderede programmer for at indlære eller træne de færdigheder misbrugeren har behov for at lære.
MISBRUGSMEKANISMER "ALMINNELIGE BEHOV"
Tackle recidiver

Reducere/stoppe sidemisbrug

Nedtrappe fra metadon

Tackle ubehag i forbindelse med misbrug.

Opleve stoftrangVide hvad man vil med sit liv

Formulere konkrete handlingsstyrende mål

Omsætte mål til handling

Leve tilstrækkeligt efter formål ikke impuls.

Leve impulsivt - planløst -fra øjeblik - øjeblik.

Styre økonomien

Opleve formål og mening med sit liv.

Opleve nærhed og venskab.

Finde sig et arbejde.

Få sig en kæreste.

Klare følelsesmæssig nærhed.Tilbage til homepagen